Zoeken
  • Jan B. Hommel

De Consulentenziekte - Deel 5 - Eerder gepubliceerd in 2017

In 2017 schreef ik naar aanleiding van een waarneming in een groot topklinisch ziekenhuis over de zogenaamde "Consulentenziekte'.


Naar analogie van "The House of God" benoemde ik dit als: "Consultants come First".


Het is wellicht een gevolg van de (super)specialisatie in de geneeskunde, maar mijns inziens vooral een uiting van de afschuifcultuur onder artsen, vooral in de grote ziekenhuizen een zeer frequent fenomeen, met als belangrijkste vraag:


"Wie kan ik deze patiënt in de maag splitsen?"


Dit is het 5e en laatste uit deze serie.Het verslag van AIOS Interne Geneeskunde van een consult in verband met een hyponatriëmie bij een relatief jonge man met een grote intracerebrale bloeding:


Hyponatr. 121. B/ NaCl 2.5l/24 uur.


Zonder meer een groot succes, die moderne opleiding geneeskunde met al haar aandacht voor een goede communicatie en verslaglegging.


Ik weet eigenlijk niet op wie ik bozer moet zijn: op de AIOS die dit op deze manier op durft te schrijven of de supervisor die dit accordeert.

553 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven